Сервиз

ЗАЯВКА ЗА СЕРВИЗ

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на личните данни

Сервиз

Партньорските взаимоотношения с клиентите през цялото време на експлоатация на системите се изразява в профилактика, поддръжка и сервизно обслужване. Това е най-добрият начин да покажем какво е за нас добър сервиз и висок професионализъм.
Сервизните специалисти в рамките на отдел сервиз осигуряват професионално гаранционно, извънгаранционно и абонаментно обслужване, както на изградените от фирмата системи така и на системи изградени от други фирми. Благодарение на дългогодишната работа на отдела, към днешна дата фирмата осигурява покритие със сервизна услуга на територията на цялата страна. Екипите от сервизни техници са на разположение 24/7, като извършват услуги в зависимост от желанията на клиентите, стриктно спазващи нормативните изисквания. Да си готов за предизвикателствата на технологиите върви ръка за ръка с нашата политика за активно обучение. Всяка година ние инвестираме в обучения, което ни позволява да разполагаме с високо квалифициран персонал. Фирмата притежава всички сертификати необходими за извършване на услугата, като са обучени за поддръжка на почти всички производители на алармени и информационни системи.
Като наследник на традициите при управлението на проекти в рамките на фирмата, сервизния екип гарантира бърза и адекватна реакция, добра и гъвкава организация на работата, както и предоставя възможност за дистанционна поддръжка на изградените системи.

Адрес: Майстор Алекси Рилец 38

Тел.: (02) 96 94 821
Факс: (02) 962 52 13

E-Mail: service@siltek.bg
Web: http://www.siltek.bg

Социални връзки