Системна специализация

СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
 • кабелни мрежи Ср.Н.
 • КРУ
 • трансформатори
 • ККУ
НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
 • Електрически табла
 • Основно и аварийно захранване
 • Кабелни скари
 • Шинопроводни системи
 • Осветление – външно, фасадно, вътрешно и аварийно
 • Евакуационно осветление
 • Силови инсталации
 • Заземление и мълниезащита
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 • Структурни кабелни мрежи
 • TV система
 • Озвучаване
 • Специфични конферентни системи
 • Звъчева и домофонна система
 • Интеркомна система
 • Часовникова система
СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
 • Пожароизвестяване
 • Аварийно оповестяване
 • СОТ
 • Контрол на достъпа
 • Видеонаблюдение
 • СО и CO2 детекция
 • Интегрирани решения за сигурност
 • Паркинг система
 • Периметрова охрана
 • Хотелски заключващи системи
 • Болнична SOS система