Електромеханика

Електромеханика е инженерингов консорциум, специализиран в проектиране и изграждане на сградни инсталации, енергиен мениджмънт, автоматизация и контрол.

Усилията ни през годините допринесоха за натрупването на огромен практически опит и детайлизирани теоритични познания, което е основата на успешната ни работа. Нашият стил на сътрудничество и лоялно поведение ни дава увереност при следването на основната ни политика да поддържаме стабилни позиции и динамичен растеж.

Основни компетентности:

  • Идейно, работно и техническо проектиране
  • Управление на проекти
  • Пълен инженеринг на комплексни проекти – електро, ОВК, ВиК и сградна автоматизация
  • Гаранционен и след гаранционен сервиз
  • Финансов мениджмънт