Зелен склад за готова продукция в Пивоварна Загорка

Зелен склад за готова продукция в Пивоварна Загорка

Складът за готова продукция на „Загорка АД“ е проектиран и сертифициран по световно признатия метод за оценяване на екологичните показатели на сгради от всякакъв тип – BREEAM, което го прави първата зелена индустриална сграда в страната ни. Старозагорската пивоварна е и първата сред всички пивоварни на HEINEKEN в цял свят, която притежава такъв зелен склад. Стойността на инвестицията е над 2 млн. лв.

  • РЗП: 3 000 кв.м.
  • Година на завършване: 2013 г.
  • Населено място: Стара Загора
  • Клиент: ЗАГОРКА АД
  • Инвеститор: ЗАГОРКА АД
  • Изпълнени системи: Ниско напарежение, Системи за сигурност, Информационни системи
  • Пълна версия