Специализирани, промишлени и логистични сгради

Подстанция “Орион”

ИНВЕСТИТОР : НЕК

КЛИЕНТ: НЕК

ОБЕКТ: Подстанция “Орион”

СИСТЕМА: Системи за сигурност и Информационни системи

ТЕЦ Марица Изток 2

ИНВЕСТИТОР :

КЛИЕНТ: ЛЕНА, MITSUI POWER PROJECT LLC

ОБЕКТ: ТЕЦ Марица Изток 2

СИСТЕМА: Системи за сигурност

Брегова помпена станция – АЕЦ “Козлодуй”

ИНВЕСТИТОР : АЕЦ “Козлодуй”

КЛИЕНТ: АЕЦ “Козлодуй”

ОБЕКТ: Брегова помпена станция – АЕЦ “Козлодуй”

СИСТЕМА: Системи за сигурност