ВИЕ СТЕ ВАЖНИ ЗА НАС
С използването на нашите услуги се присъединявате към семейството на клиентите на Силтек Инженеринг, като получавате достъп до нашия екип от сервизни инженери, който ще бъде на Ваше разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Екип за управление на услугите ще приоритизира вашето обаждане по всяко време за телефонна поддръжка и ще изпрати сервизен инженер при необходимост в рамките на гарантирано време за реакция. Ще се възползвате и от периодични превантивни посещения за поддръжка, когато нашите квалифицирани инженери ще извършват необходимите тестове, докато не се уверят, че системата е в пълна работоспособност. Освен това те ще гарантират осигуряването на съответствие на системата с изискванията на наредбите и контролиращите органи.

ПОЛЗИ
Инвестирайки в поддръжката на вашата система, увеличавате експлоатационния живот на системата, намалявате разходи за труд по отстраняване на неизправности, както и възможността за намаляване на премиите към застрахователните компании.